Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8146 064d 500

Płaczesz? To dobrze. Jeśli jeszcze człowiek potrafi płakać, to wszystko można zacząć.

Marek Hłasko, Następny do raju

8176 9469 500

Do not let someone without conscience use your conscience against you. False guilt is purely an instrument of needless suffering, manipulation and control.

8188 3e41 500

The older you get, the more you realize you have no desire for drama, conflict, or that kind of intensity. You just want a cozy home, a nice book, and a person who knows how you drink your coffee.

8196 de3d 500

When you fully trust someone without any doubt, you finally get one of two results: A person for life or a lesson for life.

8212 5616 500

Remember: despite how open, peaceful and loving you attempt to be, people can only meet you, as deeply as they’ve met themselves.

Matt Kahn

Reposted bycharlotta15 charlotta15
8218 dcb5 500

Nie ma złotej zasady, która dotyczyłaby wszystkich: każdy musi odkryć własny, szczególny sposób, w jaki może zostać ocalony. Nasz wybór jest ukierunkowany przez wiele różnego rodzaju czynników. To kwestia tego, ile prawdziwej satysfakcji możemy otrzymać ze świata zewnętrznego, jak daleko się posuniemy, aby uniezależnić się od niego, i wreszcie jak dużą czujemy w sobie siłę, aby zmienić świat podług swoich pragnień.

Zygmunt Freud, Kultura jako źródło cierpień

8231 4da7 500

Helping others is a question of being genuine and projecting that genuineness to others. This way of being doesn’t have to have a title or a name particularly. It is just being ultimately decent.

Chögyam Trungpa

8243 ecf0

Prawdziwy przyjaciej jest kimś, kto wierzy w ciebie, kiedy ty przestajesz wierzyć w samego siebie.

Ludzie będą kwestionować wszystkie dobre rzeczy, które o tobie usłyszą, ale uwierzą we wszystkie złe bez zastanowienia.
We have come here to learn about spirituality. I trust the genuine quality of this search but we must question its nature. The problem is that ego can convert anything to its own use, even spirituality. Ego is constantly attempting to acquire and apply the teachings of spirituality for its own benefit. The teachings are treated as an external thing. External to “me.” A philosophy which we try to imitate. We do not actually want to identify with or become the teachings. So if our teacher speaks of renunciation of ego, we attempt to mimic renunciation of ego. We go through the motions, make the appropriate gestures, but we really do not want to sacrifice any part of our way of life. We become skillful actors, and while playing deaf and dumb to the real meaning of the teachings, we find some comfort in pretending to follow the path.
— Chögyam Trungpa, “Cutting Through Spiritual Materialism”
Play fullscreen

How willing are we to transcend ourselves in trials and encounters with resistances in forms of otherness. 

Corey Anton

To encounter another in their otherness is to be able to reappropriate yourself in a new kind of way.
— Corey Anton, Kinds of Growth
8281 6c72 500

Jednym z podstawowych mechanizmów obronnych w pozycji paranoidalno-schizoidalnej jest projekcja, która towarzyszy rozszczepieniu. Gdy niemowlę, a później osoba dorosła, odszczepia swoje niechciane impulsy, projektuje je na zewnątrz siebie, w obiekt. Freud uważał, że niemowlę radzi sobie z popędem śmierci „odwracając” go, z czym zgadzała się Klein. Odwrócenie popędu śmierci oznacza, że niemowlę właśnie odszczepia go i projektuje na zewnątrz. W rezultacie przeżywa niebezpieczeństwo tak, jakby pochodziło ono z zewnątrz, a nie z własnego wnętrza. Przypisuje agresję, niebezpieczeństwo, nienawiść komuś innemu. Rozszczepienie w tym przypadku oznacza zatem rozdźwięk w postrzeganiu siebie przez niemowlę – rozszczepia ono siebie na kochające self i nienawidzące self oraz pozbywa się wyobrażenia o nienawidzącym self poprzez przypisanie własnych niebezpiecznie gwałtownych uczuć komuś innemu – projektuje je w obiekt i wierzy, że odnoszą się do obiektu, a nie do niego samego. W ten sposób postrzega obiekt jako niebezpiecznie prześladowczy.

Na podstawie: C. Bronstein, Teoria kleinowska: Perspektywa współczesna

8296 86e2 500

We need more understanding of human nature, because the only real danger that exists is man himself. He is the great danger. And we are pitifully unaware of it. We know nothing of man, far too little. His psyche should be studied — because we are the origin of all coming evil.

Carl G. Jung

8318 e98f 500

Bliskość jest dobra i pożądana. Zapewne tak, ale warto pamiętać, kojarzy się również z zagrożeniem i bólem. Często te negatywne (choć nieświadome) skojarzenia są silniejsze od pozytywnych. Zbliżanie się do drugiej osoby nasila różne emocje a czasami również nasila obronność. Skargi na drugą stronę w związku, np. czym i jak nas atakuje, są jednocześnie pokazywaniem przed czym ja sam/sama muszę się bronić. To zwykle uzasadnia i postawę obronnego wycofania i postawę aktywnej, czasem wręcz agresywnej obrony! Nie da się pogodzić obronności z dbaniem o związek. Jeśli chcemy dbać o związek, musimy choć trochę zrezygnować z obronności. Jak to zrobić bez utraty poczucia bezpieczeństwa? To pole dla terapeuty, który się na tym zna, jest ekspertem od psychologii, emocji, relacji, wpływu przeszłości na teraźniejszość. Dzięki temu może dawać zrozumienie, które z kryzysowego konfliktu: Ja przeciw Tobie, pomaga przenieść świadomość na trójkąt Ja-Ty-Związek.

Rafał Bornus

Play fullscreen

A courtroom is not the place for matters of existential problems. “Affirmative Consent” laws are a load of hooey best left to a therapist.

Każde niepowodzenie to wielki nauczyciel, lepszy niż sukces. Słuchać, uczyć się, iść dalej.
— Clarissa Pinkola Estes
Nikt nie może nigdzie dojść jeśli skądś nie odszedł.
— John Updike
Patience has nothing to do with suppression. In fact, it has everything to do with a gentle, honest relationship with yourself. If you wait and don’t fuel the rage with your thoughts, you can be very honest about the that fact that you long for revenge; nevertheless you keep interrupting the torturous story line and stay with the underlying vulnerability. That frustration, that uneasiness and vulnerability, is nothing solid. And yet it is painful to experience. Still, just wait and be patient with your anguish and with the discomfort of it. This means relaxing with that restless, hot energy—knowing that it’s the only way to find peace for ourselves or the world.
— Pema Chödrön
8357 238a 500

Wszystko, co osiągnięte tresurą, naciskiem, przemocą jest nietrwałe, niepewne, zawodne.

Janusz Korczak, Jak kochać dziecko

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl