Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Współczucie posiada trzy aspekty: uczucie troski o drugą osobę i o to, by nie cierpiała, pragnienie zredukowania cierpienia oraz podjęte w tym celu działania. To nie jest proste poczucie troski i solidarności, ale również trwała i praktyczna determinacja, by zrobić wszystko co możliwe i potrzebne, by pomóc w zniesieniu czyjegoś cierpienia. Współczucie nie jest prawdziwym współczuciem dopóki nie nabierze czynnego charakteru. Może zniwelować gniew; (…) dowiedziono, że dotarcie do współczucia wobec drugiej osoby, która nas obraziła, zmienia typowe dla gniewu działanie mózgu.
— Leslie Greenberg, “Terapia depresji skoncentrowana na emocjach”
Reposted bypsychologysymultanaallaySkydelanSilentForest
Play fullscreen

How Shame Affects Codependency and Relationships.

Reposted bypsychology psychology
You know quite well, deep within you, that there is only a single magic, a single power, a single salvation…and that is called loving. Well, then, love your suffering. Do not resist it, do not flee from it. It is your aversion that hurts, nothing else.
— Hermann Hesse
Reposted bykeep-goinggingergluepotatoepotatoepotatoeunbill
Żałoba, opłakiwanie straty i godzenie się z nią nie jest ani szaleństwem (choć czasem może tak wyglądać), ani chorobą, ale koniecznością i potrzebą.
Choroba zaczyna się wtedy, gdy tej konieczności zaprzeczamy.
Te same mechanizmy obronne, które chronią nas przed doświadczeniem bólu utraty, “chronią” również przed bliskością - uniemożliwiając ją.
W świecie człowieka pogrążonego w niedokończonej żałobie po prostu nie ma emocjonalnego miejsca na innych.
Tam, gdzie nie zakończyła się jedna miłość, nie ma miejsca na inną.
— Anna Król-Kuczkowska
Reposted bypsychology psychology
A lot of self-love work is about uncovering that hidden part of yourself and giving it light, room to breathe, capacity to exist. When we deny any part of ourselves we are not allowing ourselves to be truly who we are.
— Sarah Louise Byrne
Reposted bykeep-goingstardustacetylcoagingerglue
8853 3422

The essence of warriorship, or the essence of human bravery, is refusing to give up on anyone or anything.

Chogyam Trungpa

Reposted byquotes quotes
W przeciwieństwie do tego, co głosi teoria homeostazy, napięcie nie jest czymś, czego należy bezwarunkowo unikać, tak jak nie powinno się bezwarunkowo gloryfikować spokoju umysłu czy spokoju ducha. Pewien stopień napięcia, jaki wyzwala w nas na przykład chęć wypełnienia określonego sensu, jest człowiekowi absolutnie niezbędny i stanowi warunek zdrowia psychicznego. Tym, czego potrzebujemy przede wszystkim, jest napięcie wynikające z ukierunkowania. Freud stwierdził kiedyś, że ‘ludzie są silni dopóty, dopóki bronią ważkiej idei’.
Viktor E. Frankl, “Wola sensu. Założenia i zastosowanie logoterapii”.
Reposted bypsychology psychology
8854 142a 500

The world always makes the assumption that the exposure of an error is identical with the discovery of truth - that the error and truth are simply opposite. They are nothing of the sort. What the world turns to, when it is cured on one error, is usually simply another error, and maybe one worse than the first one.

H.L. Mencken

Reposted byquotesgingergluepowerToThePoeple
The task that we must set for ourselves is not to feel secure, but to tolerate insecurity.
— Erich Fromm
Reposted bypsychologytrawkaaagingerglueRekrut-Kmalschauen2commonsoulwax
There is nothing noble in being superior to your fellow man; true nobility is being superior to your former self.
— Ernest Hemingway
Reposted byquoteslexxieblanchetterandomuser
You are absolutely comfortable and happy the way you are, yet at the same time you find it excruciatingly painful. You are not certain whether you want to stay the way you are, which is very pleasurable, or not stay the way you are, because it is very painful at the same time. That kind of pushing and pulling happens all the time. That seems to be the motivation and the contagious quality of buddha nature, which is trying to shine through all the time.
— Chögyam Trungpa, “Crazy Wisdom”
Poczucie wartości to nie podziw ani zachwyt. Poczucie wartości to właśnie wiara w siebie. Nie, że wszystko umiemy i robimy świetnie, lecz że ze wszystkim sobie poradzimy. Nawet, gdyby tym „wszystkim” bywało niekiedy odstąpienie od zamiaru, zmiana planów, akceptacja niepowodzenia, skrucha za popełnioną niegodziwość, naprawienie win lub zwyczajne rozpoczęcie od nowa. Czymkolwiek to „nowe” miałoby być.
Ewa Woydyłło, “Powtórka z matury”
Reposted bykeep-goingsymultanakasessitaallaylavieSkydelanIdassacetylcoapinkdressab-imo-pectorepuremindxmidnightlovermalgretoutimamessmadeliineagta13hollygrove0monn66ecrivainsyrenka27anakarenina

Cele terapii psychodynamicznej zakładają remisję symptomów, ale wychodzą też poza nią.

Skuteczne leczenie powinno nie tylko złagodzić objawy, ale także zwiększyć pozytywne działanie zdolności i zasobów psychologicznych.

W zależności od osoby i okoliczności, mogą one obejmować zdolność do bardziej satysfakcjonujących związków, pożytkowania własnych talentów i umiejętności, utrzymywania adekwatnej do rzeczywistości samooceny, tolerowanie szerokiego spektrum uczuć, doświadczanie bardziej satysfakcjonującego seksu, zrozumienie siebie i innych w bardziej złożony i subtelny sposób oraz stawianie czoła wyzwaniom życia z większą swobodą i elastycznością.

Do celów tych dąży się przez samo-refleksję, samo - eksplorację i samo-poznanie, zachodzące w warunkach bezpiecznej i autentycznej relacji pomiędzy terapeutą a pacjentem.

Jonathan Shedler, “The Efficacy of Psychodynamic Psychotherapy”
Reposted bypsychologyufufufufuf
Play fullscreen

My Jewish girlfriend wants to circumcise our hypothetical future child. How can I convince her that it’s not acceptable?

The Truth About Circumcision
https://www.youtube.com/watch?v=m_zkKciuIpA&hd=1

Even a happy life cannot be without a measure of darkness, and the word happy would lose its meaning if it were not balanced by sadness. It is far better to take things as they come with patience and equanimity.
— Carl G. Jung
Reposted bykeep-goingpsychology
A lot of the things we think are true are not true. We have a kind of a crufty world where we’re asked to obey the Central Plan. We’re supposed to not work until we’re sixteen, we’re supposed to not go to college until we’re eighteen. It’s like there’s a map for our lives that has been imposed upon us…. Don’t just accept what people tell you, try new things, consider different points of view.
Jeffrey Tucker
Reposted byquoteslexxie
Wykazujemy tendencję do życia przyszłością, ubarwiając swoje widzenie życia oczekiwaniem na osiągnięcie najwyższego celu. Z powodu takich oczekiwań nie zauważamy, jak precyzyjna, otwarta i inteligentna jest teraźniejszość. Wyidealizowany cel fascynuje nas, zaślepia i przytłacza.
Chogyam Trungpa
Reposted bySilentForesthormezasponteredcar
Jeżeli chcemy, aby dziecko było naprawdę szczere, musimy najpierw dać mu do zrozumienia, że uszanujemy to, co powie. Nie będzie wtedy zmuszone szukać usprawiedliwień ani wymawiać się niewiedzą lub brakiem zdolności. Pewne naszej dobrej woli chętnie powiadomi nas (i siebie także) o tym, co dzieje się w jego głowie.
— Bruno Bettelheim, “Wystarczająco dobrzy rodzice”
Reposted byAniviakindofnightmareover-landromantycznoscadiaSilentForestorchideaaaacytatyEvowewithouthopejustanotherdreamerzapachsianaflyingheartatramentovvasohappyniskowopiehuscalifornia412lionkingcelpatiszybansheself-destructivelittlegirlemptywardrobekubek8elfikwouldyoulovemetonightnieuciekajmllevRavynastrangemeunreachable96labellavitadynamitemetylwiologenadeeepannaniczyjasadworldzabkaetamdeath-is-my-friendgingerowaabreatheslow123MilcatopywordshurtlessthinkinmoredrinkinmalazadymiaragohardorgohomeiwannatobelovedbyuWonderWoman13niceshotmakemewannadiejustfeelcompletelydifferentkotficajogixforeveryoungxmysteryblackcatszyderasweetnothinggremainnamelessbakteryjaplacekijaceknewbeginningcammycatzapominanieprinzessinPinkpillsy-xcv-yjuhasowaCogitoheyjudeanorexianervosadeathismylifearwenan1mrymrumrujaimojanieswiadomoscshithappensspuchaczowoviolethilldianthusscappaquerudoscimemyselfmyszkaminnieBrilliantksiezycowamamiagonnabebettertobuildahomenienasycenietroubleshumantumanbrzaskdukanderKuishibettersorrythansafexxpandziiaToshimefirSenyiaBe-LovedSanderkeleweloffmiellesarkastycznadreamadreammaliwaxmoshixrossespooluncolorfulheadMerrry98sokoinnocencjamymindmylifeCarmabellemakedreamcomestruebeckycuemallamiLusialatencjamoredreamspleasefxckyoxpomsapanatocupofcinamoncichutkodidka113guerrieraitmakesmecalmSuuoonsmirekmollovedhelloworddivisaureusfatututsade2czeresniehomoludens
Patience is not learned in safety. It is not learned when everything is harmonious and going well. When everything is smooth sailing, who needs patience? If you stay in your room with the door locked and the curtains drawn, everything may seem harmonious, but the minute anything doesn’t go your way, you blow up. There is no cultivation of patience when your pattern is to just try to seek harmony and smooth everything out. Patience implies willingness to be alive rather than trying to seek harmony.
Pema Chodron
Reposted bySilentForesthormezagingergluesponte

If we can open, then we suddenly begin to see that our expectations are irrelevant compared with the reality of the situations we are facing. This automatically brings a feeling of disappointment.

Disappointment is the best chariot to use on the path of the dharma.

— Chögyam Trungpa, “Cutting Through Spiritual Materialism”
Reposted bykeep-goinggingerglue
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.